Кабмин утвердил Концепцию развития автомобилестроения до 2015 года

Пресловутая "Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року", которую Кабмин уже одобрял 4.07.06 наконец-то увидела свет в последней редакции. В распоряжении Кабинета Министров № 452-р от 3 августа"Концепция автомобильной промышленности и регулирования рынка автомобилей до 2015" утверждена. Предполагается, что Украина намерена увеличить производство автомобилей на 156,8%, или на 345 тыс автомобилей, по сравнению с 2005 годом, до 565 тыс автомобилей в год до 2015. Кроме того, согласно тексту концепции, ее реализация даст возможность создать при участии иностранных автомобилестроителей создать современное производство автомобилей, комплектующих, агрегатов и запчастей.

Публикуем текст Концепции

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 2006 р. № 452-р

КОНЦЕПЦІЯ розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року

Загальна частина

Автомобільна промисловість є однією з провідних галузей, що впливає на розв’язання економічних, соціальних, екологічних і науково-технічних проблем. На підприємствах автомобілебудівної промисловості працює більш як 90 тис. висококваліфікованих спеціалістів, на підприємствах, які виконують замовлення автомобілебудівників, — близько 200 тис. чоловік, тому розвиток підприємств автомобільної промисловості і регулювання внутрішнього автомобільного ринку є пріоритетним напрямом економічної політики держави.

Державна політика повинна бути спрямована на зміцнення позицій вітчизняних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринку автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин, що можливо досягти шляхом підвищення конкурентоспроможності та рівня обслуговування, вдосконалення мережі продажу автомобільної техніки.

Підвищення конкурентоспроможності забезпечуватиметься шляхом впровадження новітніх високопродуктивних технологій та обладнання для виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин.

Розвиток повномасштабного виробництва автомобілів повинен здійснюватися поетапно починаючи з великовузлового складення.

Залучення провідних світових автомобілебудівників до створення нових та модернізації діючих потужностей дасть змогу організувати з мінімальними інвестиційними витратами виробництво конкуренто-спроможних автомобілів, автобусів, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин для внутрішнього та зовнішнього ринку.

Мета і основні завдання Концепції

Метою Концепції є забезпечення розвитку вітчизняної автомобільної промисловості, просування вітчизняної продукції на міжнародний ринок, а також підвищення ефективності виробництва конкурентоспроможної автомобільної техніки шляхом модернізації діючих і утворення нових підприємств.

Основні завдання Концепції:

забезпечення вітчизняного автомобільного ринку технікою, що відповідає міжнародним вимогам з екології та безпеки;

створення умов для ефективного використання нових, а також розвитку і модернізації діючих потужностей з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин;

збільшення обсягу і розширення номенклатури автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин, що виробляються на вітчизняних підприємствах з використанням новітніх технологій;

забезпечення розвитку конкуренції у сфері виробництва, продажу та обслуговування автомобільної техніки;

зменшення собівартості автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин, підвищення продуктивності праці;

інтеграція вітчизняних підприємств з виробництва комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин у світове автомобілебудування;

утворення із залученням інвесторів, зокрема іноземних, нових підприємств з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин;

збільшення обсягів виробництва легкових автомобілів, оновлення парку автобусів загального користування за рахунок випуску більш комфортабельних автобусів, а також автобусів, пристосованих для перевезення інвалідів.

Особливу увагу необхідно приділити розвитку виробництва комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин, які забезпечують високий технічний рівень і якість автомобільної техніки.

Комплектувальні вироби, вузли, агрегати і запасні частини повинні розробляти і виготовляти спеціалізовані підприємства, які постачають продукцію широкої номенклатури як на внутрішній, так і на зовнішній ринок. Це дасть змогу швидко компенсувати витрати, залучати кошти для науково-дослідних розроблень і розширення виробництва, оперативно впроваджувати нові технології та підтримувати конкурентоспроможність продукції.

Слід створити умови для широкого залучення підприємств інших галузей до виробництва конструкційних і експлуатаційних матеріалів.

На підприємствах автомобільної промисловості необхідно забезпечити формування кадрового потенціалу.

Вступ України до СОТ дасть змогу створити умови для просування вітчизняної автомобільної продукції на світовий ринок, що сприятиме:

забезпеченню інвестиційної привабливості автомобілебудівної галузі;

збільшенню обсягу експорту автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин;

приведенню вітчизняних технічних стандартів на автомобільну техніку у відповідність з міжнародними нормами;

посиленню конкуренції вітчизняних та іноземних виробників автотранспортних засобів на внутрішньому ринку.

Основні напрями реалізації Концепції

Для реалізації Концепції необхідно здійснити заходи, спрямовані на:
забезпечення рівних умов для діяльності підприємств автомобільної промисловості;
посилення контролю у сфері економічної конкуренції на автомобільному ринку;
проведення ефективної митно-тарифної політики з метою захисту інтересів вітчизняного виробника та створення умов для удосконалення технологій, які застосовуються у виробництві автомобільної техніки;
сприяння реалізації інвестиційних проектів, у яких беруть участь українські та іноземні суб’єкти господарювання;
удосконалення системи стандартизації та сертифікації в автомобільній промисловості;
розвиток лізингу в галузі виробництва і реалізації автомобільної техніки, зокрема загального користування;
розроблення нормативно-правових актів з питань утилізації автомобільної техніки та організації її переробки;
сприяння розробленню та виконанню програм підготовки висококваліфікованих кадрів для автомобілебудівної галузі.

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу:

створити за участю іноземних автомобілебудівників сучасне виробництво автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин;

забезпечити виробництво високотехнологічної продукції;

підвищити конкурентоспроможність вітчизняних підприємств автомобільної та суміжних галузей промисловості, забезпечити їх просування на світовий ринок;

розширити ринок експорту продукції підприємств автомобільної промисловості;

поліпшити економічну та соціальну інфраструктуру підприємств автомобільної промисловості;

довести у 2015 році річні обсяги виробництва легкових автомобілів до 500 тис., вантажних автомобілів — до 45 тис., автобусів — до 20 тис. одиниць;

підвищити рівень зайнятості населення, знизити рівень безробіття, додатково створивши 15—20 тис. робочих місць;

збільшити обсяг надходження до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів);

задовольнити попит населення на сучасну автомобільну техніку.

Виробництво нових конкурентоспроможних моделей автомобілів та автобусів, впровадження ресурсозберігаючих, екологічно чистих інноваційних технологій дасть змогу зменшити матеріалоємність готової продукції на 12—18 відсотків, обсягу енергоспоживання виробництва — на 20 відсотків; виключити застосування у виробництві токсичних матеріалів; перейти на безвідходні технології; підвищити надійність і довговічність продукції; удосконалити сервісну мережу.

Как видим в последней редакции Концепция выглядит достаточно либеральной по отношению ко всем участникам рынка и призвана защитить их всех. Прописана задача довести выпус продукции до 565 тыс. авто в год до 2015 года.